Virussjukdomen bland kaninerna i huvudstadsregionen - Livsmedelsverket undersöker inte längre citykaniner med avseende på sjukdomens förekomst

18. juni 2019

De senaste veckorna har citykaniner på olika håll i huvudstadsregionen dött av en sjukdom som enligt Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har orsakats av caliciviruset, det vill säga RHD-viruset (Rabbit hemorrhagic disease).

Eftersom det står klart vad som orsakat utbrottet bland kaninerna, behöver Livsmedelsverket inte för tillfället några prov från vildkaniner i det smittade området för att undersöka förekomsten av RHD-viruset. För att följa förekomsten av sjukdomen uppmanar vi dock allmänheten att lämna en anmälan om kaniner som påträffats döda via nätformuläret (på finska)

En del av RHD-virusstammarna kan spridas till andra hardjur, och därför vill vi undersöka döda skogsharar och fältharar från huvudstadsregionen.

Sjukdomen konstaterades för första gången i huvudstadsregionen bland citykaninerna våren 2016. Åren 2017 och 2018 har det bland vildkaniner inte observerats några fall. Däremot har sjukdomen påträffats bland tamkaniner i enstaka fall runt om i landet.

RHD, som orsakas av caliciviruset och som har en god beständighet i miljön, är en lättspridd och ofta dödlig sjukdom hos kaniner. I Finland finns ett vaccin för tamkaniner. Myndigheten rekommenderar ägare av tamkaniner att låta vaccinera sina djur. Viruset smittar inte människor, hundar eller katter.

Mer information om sjukdomen RHD

Mer information:
forskningsprofessor Antti Oksanen
044 561 6491, sektionen för vilt- och vattendjurspatologi