Referenslaboratorierna

Aktuellt

 • 13. september 2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023 har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023
 • 7. juni 2023

  Arbetet med standardisering av vattenkvaliteten fortskrider

  Standardmetoder för undersökning av vattenkvaliteten, provtagningsmetoder samt kemiska, fysikaliska, biologiska och mikrobiologiska mätningar samt radioaktivitetsmätningar bereds av den…

  Arbetet med standardisering av vattenkvaliteten fortskrider
 • 20. april 2023

  EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)

  Europeiska kommissionen har publicerat gränsvärden för de högst tillåtna halterna av perfluorerade alkylföreningar, dvs. PFAS-föreningar, i livsmedel. Gränsvärden har fastställts för kött från ägg,…

  EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)
Mer aktuellt

Referenslaboratorierna

Livsmedelsverkets laboratorier fungerar som nationellt referenslaboratorium inom 45 olika delområden inom analys eller diagnostik.

Ett nationellt referenslaboratorium har till uppgift att:

 • Samarbeta med EU:s referenslaboratorier och delta i undersökningar av jämförelseprover och i den utbildning som de anordnar.
 • Handleda och ge råd till laboratorier som godkänts för officiell övervakning i syfte att harmonisera och förbättra deras laboratoriemetoder.
 • vid behov anordna undersökningar av jämförelseprover för godkända laboratorier.
 • Följa upp hur de godkända laboratorierna klarar sig i undersökningar av jämförelseprover.
 • Delta i genomförandet och planeringen av Finlands fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (VASU) och övriga tillsyns- och uppföljningsprogram.
 • Bistå myndigheterna vid utredningen av matförgiftningar, sjukdomsepidemier som smittar från djur till människor samt vid utredningen av djur- och växtsjukdomsepidemier, särskilt undersökningar för att verifiera och identifiera patogener samt epidemiologiska undersökningar.
 • Bistå myndigheterna vid identifiering av  produktpartier som inte är regelmässiga.  


Med hjälp av referenslaboratorieverksamheten säkerställs att undersökningsresultaten från laboratorier som deltar i myndighetstillsyn är tillförlitliga och jämförbara nationellt och internationellt.

I fråga om kräftpestdiagnostik har Livsmedelsverket ett uppdrag som tilldelats av WOAH (Världsorganisationen för djurhälsa) som referenslaboratorium för kräftpestdiagnostik. I detta uppdrag leder Livsmedelsverket laboratorier för kräftpestdiagnostik i alla länder.