Referenslaboratorierna

Aktuellt

 • 13. mars 2024

  NMKL:s årsmöte 2023

  Nordiska och Baltiska metodikkommittén för livsmedels (NMKL) årsmöte ordnades som ett hybridmöte med Sverige som värd i Stockholm, Barkarby. Sammanlagt 46 deltagare från alla nordiska och baltiska…

  NMKL:s årsmöte 2023
 • 13. mars 2024

  EURL-STEC workshop 2023

  I workshoppen för referenslaboratorier för E. coli -bakterier (STEC) som producerar Shigatoxin 2023 var huvudtemana bl.a. reflektion över praxis och åtgärder i olika länder med anledning av…

  EURL-STEC workshop 2023
 • 20. december 2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023
Mer aktuellt

Referenslaboratorierna

Livsmedelsverkets laboratorier fungerar som nationellt referenslaboratorium inom 45 olika delområden inom analys eller diagnostik.

Ett nationellt referenslaboratorium har till uppgift att:

 • Samarbeta med EU:s referenslaboratorier och delta i undersökningar av jämförelseprover och i den utbildning som de anordnar.
 • Handleda och ge råd till laboratorier som godkänts för officiell övervakning i syfte att harmonisera och förbättra deras laboratoriemetoder.
 • vid behov anordna undersökningar av jämförelseprover för godkända laboratorier.
 • Följa upp hur de godkända laboratorierna klarar sig i undersökningar av jämförelseprover.
 • Delta i genomförandet och planeringen av Finlands fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (VASU) och övriga tillsyns- och uppföljningsprogram.
 • Bistå myndigheterna vid utredningen av matförgiftningar, sjukdomsepidemier som smittar från djur till människor samt vid utredningen av djur- och växtsjukdomsepidemier, särskilt undersökningar för att verifiera och identifiera patogener samt epidemiologiska undersökningar.
 • Bistå myndigheterna vid identifiering av  produktpartier som inte är regelmässiga.  


Med hjälp av referenslaboratorieverksamheten säkerställs att undersökningsresultaten från laboratorier som deltar i myndighetstillsyn är tillförlitliga och jämförbara nationellt och internationellt.

I fråga om kräftpestdiagnostik har Livsmedelsverket ett uppdrag som tilldelats av WOAH (Världsorganisationen för djurhälsa) som referenslaboratorium för kräftpestdiagnostik. I detta uppdrag leder Livsmedelsverket laboratorier för kräftpestdiagnostik i alla länder.