Alkohol när man blir äldre

När man blir äldre minskar kroppens vätskehalt och avtar ämnesomsättningen, varvid alkoholens effekter i kroppen ökar. Dessutom försämras njur- och leverfunktionen och läkemedel avlägsnas långsammare ur kroppen. Då kan även en liten mängd alkohol orsaka otrevliga följder i kombination med läkemedel. Användning av alkohol ökar fallbenägenheten, stör kroppens sockerbalans och kan bromsa upp eller påskynda effekten av läkemedel. Därför rekommenderas inte alkohol för äldre personer.

Enligt alkoholrekommendationen för äldre ska man dricka högst en portion alkohol per dag och högst sju portioner per vecka. Man ska inte dricka mer än tre portioner åt gången.

En portion alkohol är:

  • en portion är en liten flaska mellanöl
  • 12 cl svagt vin
  • 4 cl starksprit.

 

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2023