Vikten hos äldre personer

Puntarilla.png

För äldre personer rekommenderas en något högre vikt än för yngre personer. Som normalt viktindex för personer över 65 år betraktas 24–29 kg/m2. Lägre viktindex än detta innebär dock inte att den äldre personens näringstillstånd har försämrats, om han eller hon alltid har varit mager. Det viktigaste är att hålla vikten stabil. Man bör fästa uppmärksamhet vid viktförändringar. Ofrivillig viktminskning är ett tecken på försämrat näringstillstånd och försämrad hälsa. Därför är det viktigt att följa vikten hemma genom att väga sig regelbundet åtminstone en gång i månaden. Även anhöriga kan följa den äldre personens vikt och ingripa om vikten minskar. 

Om du märker att din vikt minskar oavsiktligt ska du genast ta tag i saken. Vid plötsliga förändringar i aptiten och vikten bör du kontakta hälsovårdscentralen eller den egna vårdenheten. Om du känner att du blir mätt av en liten mängd mat, är det viktigt att äta näringsrik mat genom att öka energi- och näringshalten i maten. Det är lätt att öka matens energihalt genom att tillsätta vegetabiliska oljor, bordsmargarin eller nötter. I avsnittet protein för musklerna hittar du information om hur du kan öka proteinmängden i dagens måltider.

Huvudpunkter:

  • Man bör fästa uppmärksamhet vid viktförändringar.
  • Oavsiktlig viktminskning är i allmänhet ett tecken på försämrad hälsa.
  • Regelbunden viktuppföljning hemma rekommenderas.
  • Om vikten börjar sjunka oavsiktligt ska du ingripa genast.
  • Om din aptit eller vikt ändras plötsligt ska du kontakta hälsovårdscentralen eller din vårdenhet.
  • När aptiten är dålig, bör du äta mindre och näringsrika portioner oftare.
  • Öka energihalten i maten genom att lägga till fett av god kvalitet och protein.
  • Se till, att nattfastan, dvs. tiden från kvällsmål till frukost, inte blir längre än 11 h.

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2023