Finger-modellen

Finger-modellen baserar sig på en finländsk undersökning. Genom en mångsidig livsstilsundersökning strävade man efter att förhindra att minnesfunktionerna försämrades hos äldre personer. Finger-modellen omfattar:

  • Kosthandledning – man strävar efter en kost enligt rekommendationerna
  • Motion – både aerob träning och muskelkonditionsträning
  • Hjärngymnastik
  • I modellen strävar man dessutom efter att hantera och behandla riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Finger-forskningsgruppen har utvecklat en verksamhetsmodell som omfattar ett risktest och en plan för livsstilshandledning. Modellen finns här.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2023