Livsmedelsverket godkände ansökan om namnskydd för Simojärven muikku

25. april 2023

Livsmedelsverket har godkänt ansökan om namnskydd som gäller registreringen av benämningen Simojärven muikku. Den sökande till den skyddade geografiska beteckningen (SMM) är Ranuan Kalajaloste Oy. Europeiska kommissionen fattar det slutgiltiga beslutet om registreringen av namnen.

Det offentliga utropet samt handlingarna som gäller beslutet finns tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats fram till 31.5.2023. Ett rättelseyrkande kan göras.

Benämningen Simojärven muikku används för siklöja som fångats i Simojärvi i Ranua kommun i södra delen av Lappland. Fisken säljs färsk eller fryst.

Simojärven muikku är liten och ljust silverfärgad, vilket beror på den karga vildmarkssjön där den lever. På grund av miljön är fiskrommen orangeröd, vilket skiljer den från andra siklöjor som vanligtvis har gulaktig rom.

Typiskt för denna siklöja är att den är liten, vilket delvis beror på att vintrarna är långa och säsongen med öppet vatten är kort, vilket gör att det finns knappt om plankton att äta. Efter en tillväxtperiod kan dess genomsnittliga längd variera mellan cirka 4–8 cm. Fisken väger cirka 3–5 gram.

Det speciella med siklöjan är att den är så liten, vilket innebär att fisk som fångats med not på vintern kan ätas utan att rensas. Dödsstelheten varar i allmänhet längre än hos andra siklöjor.

Det finns redan cirka 3 500 skyddade benämningar

Europeiska unionen har hittills skyddat cirka 3 500 benämningar. Det finns 13 finländska registrerade benämningar i systemet varav elva hör till jordbruksprodukter och livsmedel samt två till destillerade alkoholprodukter.

Syftet med namnskyddssystem är att skydda produkter mot missbruk av det etablerade namnet och billiga förfalskningar. Dessutom gör det produkterna mer kända och underlättar marknadsföringen av dem. För konsumenten är skyddet en garanti för att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsmetod är kända.

Mer information: www.ruokavirasto.fi/sv/simojarven-muikku

Mer information:
Piritta Sokura, specialsakkunnig
Tfn +358 40 570 7024
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi