Livsmedelsverket godkände ansökningarna om namnskydd för Pohjalainen leipäjuusto och Kainuun juustoleipä

1. februari 2024

Livsmedelsverket har godkänt namnskyddsansökningar som gäller registrering av benämningarna Pohjalainen leipäjuusto och Kainuun juustoleipä/Kainuulainen juustoleipä. Pohjalainen leipäjuustos sökandegrupp är ProAgria Oulu ry, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Skydd för Kainuun juustoleipä söks av ProAgria Itä-Suomi ry, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Skyddet av båda ostarna grundar sig på deras rykte och man vill skydda dem som skyddade geografiska beteckningar (SGB). Europeiska kommissionen fattar det slutgiltiga beslutet om registreringen av namnen.

Ostens produktbeskrivning är likadan

Produktbeskrivningen för båda ostarna som ska skyddas är likadan. Skillnaden mellan produkterna är deras rykte.

Pohjalainen leipäjuusto och Kainuun juustoleipä/Kainuulainen juustoleipä är färskostar som tillverkas av finländsk pastöriserad ko-, get- eller renmjölk. Ostens yta är mörkfläckig. Det är en rund eller rektangulär, platt färskost. Produkten kan säljas som hel, halv eller skuren i mindre delar eller kuber.

Det finns redan cirka 3650 skyddade benämningar

Europeiska unionen har hittills skyddat cirka 3650 benämningar. Det finns 14 finländska registrerade benämningar i systemet varav tolv hör till jordbruksprodukter och livsmedel samt två till destillerade alkoholprodukter.

Syftet med namnskyddssystem är att skydda produkter mot missbruk av det etablerade namnet och billiga förfalskningar. Dessutom gör det produkterna mer kända och underlättar marknadsföringen av dem. För konsumenten är skyddet en garanti för att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsmetod är kända.

Offentlig kungörelse

Den offentliga kungörelsen samt handlingarna som gäller beslutet finns tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats fram till 11.3.2024. Ett rättelseyrkande kan göras.

Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/livsmedelsbranschen/ingredienser-och-innehall/namnskydd/finlandska-produkter-med-skyddad-beteckning/pohjalainen-leipajuusto-kainuun-juustoleipa/

Mer information:

Piritta Sokura, specialexpert
Tfn 040 570 7024
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi