Antalet återkallelser av livsmedel ökade år 2019

3. mars 2020

Enligt den information som Livsmedelsverket samlat in återkallades livsmedel 200 gånger från den finska marknaden år 2019. Antalet är 19 procent större än året innan. Den vanligaste orsaken till återkallelsen var allergenfel.

Antalet återkallelser ökar för fjärde året i följd. Det finns inte någon enda enskild orsak till ökningen. Det verkar som om konsumenterna allt oftare anmäler om fel som de uppdagat i livsmedel. Egenkontrollen i företagen har också förbättrats och myndighetstillsynen inriktas mer exakt utgående från den bedömda risken.

Allergiker i fara på grund av fel i märkningarna på förpackningarna

Fel etiketter som fästs på livsmedelsförpackningarna, förpackningar avsedda för en annan produkt eller oavsiktligt tillförda allergenkomponenter eller -rester orsakade 54 återkallelser i fjol. Dessa livsmedel var felfria till kvaliteten, men utsatte födoämnesallergiker för hälsofara. Sådana produkter kan skänkas till välgörenhet eller returneras till handeln, om märkningarna på förpackningen rättas till och konsumentsäkerheten tryggas.

Mikroorganismer i livsmedlen orsakade 40 återkallelser

Den näst vanligaste orsaken till återkallelser var bakterier som påträffades i livsmedlen och andra mikrobiologiska problem. Salmonella påträffades till exempel i 15 livsmedel och de flesta av dem var kött som importerats från Europa. Bland flytande livsmedel påträffades jäsning som fått förpackningen att svälla och det betraktas som ett mikrobiologiskt fel.

Mer detaljerad information om återkallelserna av livsmedel år 2019 finner du på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/elintarvikkeiden-takaisinvedot/elintarvikkeiden-takaisinvetojen-maarat/ (på svenska lite senare)

Mer information:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416