Användningen av titandioxid som livsmedelstillsats kommer att förbjudas

10. maj 2021

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) publicerade 6.5.2021 den bedömning av säkerheten hos titandioxid som livsmedelstillsats som länge varit under arbete. EFSA konstaterar i sitt yttrande att den inte kan utesluta att titandioxid (E 171) inte kan ha genotoxiska effekter när ämnet används som livsmedelstillsats. Europeiska kommissionen kommer därför att föreslå ett förbud mot användning av ämnet som livsmedelstillsats. 

EFSAs meddelande om säkerheten hos titandioxid som livsmedelstillsats

EFSA bedömde redan år 2016 säkerheten hos titandioxid som ett led i EU:s program för omprövning av livsmedelstillsatser. EFSA kunde då inte fastställa en säker högsta daglig intagsgräns (ADI) för ämnet, men konstaterade att det inte föreligger någon hälsorisk om ämnet konsumeras. År 2019 publicerade EFSA en vetenskaplig rapport om den partiella nanoformen av titandioxid.

I den nu publicerade utvärderingen gick EFSA igenom nästan 10 000 undersökningar och använde för första gången de metodiska anvisningar som är avsedda särskilt för ämnen som tillverkats med nanoteknologi. Frågan har varit viktig för EU-kommissionen och politiskt känslig ända sedan Frankrike i början av fjolåret nationellt förbjöd användningen av ämnet som tillsats.

EFSAs bedömning och kommissionens förslag att förbjuda användningen av titandioxid som livsmedelstillsats behandlas vecka 20 i Europeiska kommissionens sakkunnigarbetsgrupp för tillsatser.

Titandioxid (TiO2) är en inert, vit pulverformig förening med bred användning. Titandioxid används bland annat i sötsaker, bakverk och såser som vitt livsmedelsfärgämne samt för att åstadkomma grumlighet. Titandioxid innehåller naturligt partiklar i nanostorlek. Bestämmelser om användningsändamålen för titandioxid finns i EU:s tillsatsförordning (EG) nr 1333/2008.

Läs mera:

EFSAs bedömning av säkerheten hos titandioxid
Webbaserad applikation för förordningen om tillsatser
Livsmedelstillsatser (Livsmedelsverket)

Ytterligare information:

Pertti Koivisto, forskningsprofessor
Livsmedelsverket
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi, tfn 0295 204447

Anna Lemström, livsmedelsöverinspektör
Jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 162145

Kirsi-Helena Kanninen, överinspektör (på plats fr.o.m. 17.5)
Livsmedelsverket
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi, tfn 0295 204382

Merja Virtanen, överinspektör
Livsmedelsverket
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi, tfn 0295 205 189