Tillsynanvisning om kontroll av livsmedelstillsatser (tillsatser, aromer och enzymer) för livsmedelsföretagare och livsmedelstillsynsmyndigheter har uppdaterats

2. september 2020

Anvisningen har kompletterats med exempel på Anvisning 5731/04.02.00.01/2020/5/SV 34 (34) hur överföringsprincipen i artikel 18 i förordningen (EG) nr 1333/2008 tillämpas och med färgämnesbestämmelser som hänför sig till aluminiumlacker och aromer.

Den är avsedd för såväl livsmedelstillsynsmyndigheter som livsmedelsföretagare.

Anvisningen består av sex avsnitt

  • Inledning till medel som förbättrar livsmedel
  • Regler som gäller tillsatser, aromer och enzymer
  • Lagstiftning
  • Livsmedelsföretagarens ansvar
  • Myndighetstillsynen
  • Bilaga: Punkter i lagstiftningen som skall kontrolleras i Oiva-bedömningsanvisningarna

Anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel