Inga begränsningar i användningen av livsmedel från Kina på grund av Wuhan-coronavirusepidemin

31. januari 2020

Enligt aktuella uppgifter smittar coronaviruset inte till människor via livsmedel. Av den anledningen ger Livsmedelsverket inga rekommendationer om begränsningar i hanteringen eller försäljningen av livsmedel som har sitt ursprung i Kina eller andra områden där epidemin förekommer.

God hygien ska alltid iakttas vid hantering av alla livsmedel. Den som har eller misstänker sig ha en smittsam sjukdom ska inte hantera livsmedel eller kontaktmaterial. Om en arbetstagare på grund av sitt hälsotillstånd är osäker på om hen är lämpad att arbeta med livsmedel ska personen kontakta sin förman eller hälsovården.

Läs mer om livsmedelshygien (påfinska).

Läs mer i THL:s meddelande: Ingen risk att coronavirus smittar i samband med försändelser enligt aktuella uppgifter.

 

Ytterligare information:

Wuhan-coronavirusepidemins inverkan på livsmedelssäkerheten: Livsmedelssäkerhetsdirektör Leena Räsänen, leena.räsänen@ruokavirasto.fi, tfn 050 388 6518

Hygienisk hantering av livsmedel: Överinspektör Enni Tuutti, enni.tuutti@ruokavirasto.fi, tfn 050 373 2074