Köttprodukter dras tillbaka från marknaden

21. juni 2022

Livsmedelsverket har fattat beslut om att alla köttprodukter som Sikabaarin Lihatuote Oy har tillverkat ska förstöras, eftersom livsmedelssäkerheten inte kan säkerställas i dem.

Beslutet om förstörande gäller företagets samtliga produkter:

  • köttberedningar
  • färska köttprodukter
  • basturökt skinka
  • kallskuret
  • grillkorvar
  • konserver (producerade från och med 17.6.2020)
  • aladåb.

Sikabaarin Lihatuote Oy har sålt köttprodukter till detaljhandeln runt om i Finland. Enligt den information Livsmedelsverket fått, har produkterna sålts åtminstone till följande orter: Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala, Uleåborg, Mellersta Österbotten: Karleby, Halso, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil, Torneå, Karlö och Kalajoki.

Produkterna säljs fortfarande. Livsmedelsverket har bett kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter säkerställa att företagets produkter förstörs på deras inköpsställen. Även konsumenterna ombes att förstöra produkterna själva som hushållsavfall eller återlämna dem till inköpsstället. Vid eventuella ersättningsanspråk kan man kontakta företaget som tillverkat produkterna.

Livsmedelsverket har inte kännedom om att produkterna skulle ha orsakat hälsorisker för konsumenter.

Mer information:

jurist Mia Naumanen, tfn 050 407 8368
överinspektör Päivi Hovi, tfn 050 523 6503