Kräftsäsongen fortsätter

26. juli 2021

Kräftsäsongen inledde den 21 juli och fortsätter fram till slutet av oktober.

Den som säljer levande kräftor skall ge konsumenten följande information: kräftartens namn, produktionsmetod (fångad eller odlad), fångstområde och fiskeredskap.

Läs mera: Fångst och försäljning av levande kräftor