Livsmedelsverket och EFSA driver kampanj för konsumenter om livsmedelssäkerhet

17. maj 2022

Vad är skillnaden mellan sista användningsdag och bäst före-datum i märkningarna på mina livsmedel? Finns det några regler för livsmedelshygien som jag borde följa hemma för att skydda min familj? Borde jag oroa mig för livsmedelstillsatserna? Detta är några av de frågor som de europeiska konsumenterna ställer och som kampanjen #EUChooseSafeFood svarar på genom att omvandla den forskning som ligger till grund för EU:s livsmedelssäkerhet till information som kan utnyttjas i valet av mat i vardagen. I Europeiska unionen delar vetenskapen detta ansvar med medborgarna genom att se till att vad du än väljer att äta har det bedömts som säkert.

Kampanjen #EUChooseSafeFood hjälper konsumenterna att fatta välgrundade matbeslut varje dag. Syftet med kampanjen, som omfattar hela EU och som lanserades den 17 maj, är att lyfta fram vetenskapens viktiga roll i livsmedelssäkerheten och på så sätt hjälpa européerna att välja livsmedel med tillförsikt. Kampanjen ger konsumenterna praktisk och lättillgänglig information om hur förpackningsmärkningarna ska läsas och om hur tillsatsämnena ska förstås i de råd som gäller allt från tillverkning till lagring av livsmedel.

Överdirektör Pia Mäkelä vid Livsmedelsverket är nöjd med att kampanjen har inletts i Finland: ”Tack vare forskningsbaserad information kan konsumenterna lita på att de gör hälsosamma val för sig själva och sin familj. Syftet med kampanjen är att ytterligare öka konsumenternas förtroende för EU:s livsmedelssäkerhetssystem, som baserar sig på vetenskapliga rön. Kampanjen stärker också samarbetet mellan Livsmedelsverket, EFSA, konsumentorganisationer, livsmedelsproducenter och civilsamhället och bidrar till att öka EU-medborgarnas förtroende för livsmedel i hela Europa.”

Kampanjen #EUChooseSafeFood pågår redan för andra året i flera europeiska länder och utnyttjar sin tidigare framgång genom att utvidga de teman som kampanjen omfattar. I år kan konsumenterna också lära sig mer om växthälsa, nya livsmedel och kosttillskott så att de kan fatta välgrundade beslut om livsmedel.

På kampanjens webbplats finns en #EUChooseSafeFood-verktygslåda som innehåller visuellt material, videor och publikationer för sociala medier på olika språk. Detta kommer att göra det lättare för nationella myndigheter och organisationer att delta i kampanjen.

Ytterligare information:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

EFSA:s mediekontakt:
tfn +39 0521 036 149
press@efsa.europa.eu

Livsmedelsverkets mediekontakt:
kommunikationsdirektör Jari Eloranta
tfn 040 714 5810
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi