Örter och kryddor som föremål för misstänkt förfalskning

30. november 2021

I ett projekt som samordnades av Europeiska kommissionen utreddes äktheten i örter och kryddor. I projektet undersöktes oregano, paprika och chili, gurkmeja, peppar, spiskummin och saffran. Medlemsstaterna lämnade sammanlagt in 1885 prov för undersökning, och 323 (17 %) av proven var suspekta. Av oreganoproven var nästan hälften suspekta. Oreganon innehöll oftast stora mängder med olivträdsblad.

I projektet deltog 21 medlemsländer samt Norge och Schweiz. Finland deltog inte i projektet.

Projektet som samordnades av kommissionen bekräftade den tidigare uppfattningen om att förfalskning av örter och kryddor är ett ganska vanligt fenomen. Utifrån resultaten av projektet effektiveras myndighetstillsynen över örter och kryddor.

I Finland övervakar Tullen örter och kryddor vid deras införsel och undersöker dem bland annat på förbjudna färgämnen, tungmetaller, mikrobiologiska egenskaper och bestrålning.

”Vid Tullen undersöker vi kryddor kontinuerligt. Om vi i proven hittar resultat som tyder på misstänkt förfalskning överförs ärendet till vår bevakningsavdelning för utredning”, säger Pirjo Sainio, direktör för Tullaboratoriet.

Efter importen är det kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter som ska utöva tillsyn över örter och kryddor.

Förutom att myndighetssamarbetet intensifieras spelar branschens egen aktivitet en viktig roll. En viktig del i att trygga livsmedelssäkerheten är att företagen i livsmedelsbranschen tar ansvar för säkerheten och äktheten i livsmedel som släppts ut på marknaden.  Resultaten av projektet hjälper också företag inom kryddbranschen att förbättra sin kapacitet att bekämpa förfalskningar.

Results of first EU-wide survey about herbs and spices authenticity

 

Mer information:

Hanna Brotherus, ledande jurist, Livsmedelsverket (allmänt om projektet), tfn 0505553987

Pirjo Sainio, direktör för laboratoriet, Tullaboratoriet (analys gällande örter och kryddor), tfn 0295 527 150

Jonna Neffling, produktsäkerhetschef, Tullens bevakningsavdelning, produktsäkerhet (tillsyn över örter och kryddor som importeras), tfn 0295 527 150