Väntelistan för hälsopåståenden som hänvisar till ämnen av vegetabiliskt ursprung nu tillgänglig

1. oktober 2021

Den så kallade väntelistan för påståenden som hänvisar till ämnen av vegetabiliskt ursprung finns nu på Livsmedelsverkets webbplats. Listan, som lagts ut på ett ställe, underlättar arbetet för både företagen i livsmedelsbranschen och övervakarna.

Den vetenskapliga bedömningen av hälsopåståenden som hänvisar till ämnen av vegetabiliskt ursprung har ännu inte slutförts vid EFSA. Europeiska kommissionen överväger huruvida traditionell användningshistoria borde godkännas som belägg för ämnen av vegetabiliskt ursprung i större utsträckning än nu. Eftersom inget beslut har fattats, får funktionella hälsopåståenden tills vidare användas om de i övrigt är förenliga med förordningarna.

Det är ytterst viktigt att observera att alla påståenden på listan inte är förenliga med lagstiftningen. En del av påståendena ger löften om till exempel medicinska verkningar som inte får framföras om livsmedel. Studera därför omsorgsfullt påståendenas formuleringar och ta del av de övriga förordningarna om livsmedel.

Läs mer:
Hälsopåståenden som hänvisar till ämnen av vegetabiliskt ursprung