Pohjalainen leipäjuusto och Kainuulainen juustoleipä ansöker om skyddad beteckning

20. december 2023

För namnen Pohjalainen leipäjuusto, Kainuun juustoleipä och Kainuulainen juustoleipä söks EU:s namnskydd. Pohjalainen leipäjuustos sökandegrupp är ProAgria Oulu ry, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Skydd för Kainuun juustoleipä söks av ProAgria Itä-Suomi ry, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Skyddet av båda ostarna grundar sig på deras rykte och man vill skydda dem som skyddade geografiska beteckningar (SMM). En sådan produkts kvalitet, anseende eller andra särdrag härrör huvudsakligen från dess geografiska ursprung.

Tidigare var tillverkning av brödost eller kaffeost ett bra sätt att få mjölken i en hållbar form. Under goda mjölksomrar gjorde man rikligt med ostar och avnjöt på vintern under den mjölkfria tiden när korna var sinkor.

Den industriella tillverkningen av Kainuun juustoleipä inleddes på 1960-talet

Kainuun juustoleipä/Kainuulainen juustoleipä hör till den finländska ost- och matkulturen. Den tillverkades tidigare på nästan varje lantgård och färdigheten ärvdes vidare.

Kainuun Osuusmeijeri började tillverka ost industriellt enligt traditionen på 1960-talet.  Kainuun juustoleipä har varit mittpunkten för många basarer i nästan hundra år och Ristijärvi var en betydande basarort. Basartraditionen har fortsatt sedan 2012 med det årliga evenemanget Juusstoleipämessut, där man bland annat grillar och säljer brödost. Under evenemanget ordnas också matlagningsuppvisningar.

Det geografiska området för Kainuun leipäjuusto utgörs av landskapet Kajanaland och Vaala kommun.

Den österbottniska julen känns inte som jul om brödosten saknas

Pohjalainen leipäjuusto är en väsentlig del av den österbottniska matkulturen och festmatstraditionen. "Det känns inte som jul för österbottningen om brödosten saknas från julbordet" konstaterade man i Emäntälehti år 1928. Den österbottniska brödosten åts under högtider och arbetsfester eller så tillreddes den som dessert till fester. Den kunde också ges som lön till höbärgarna och talkofolket.

Till den österbottniska brödoststraditionen hörde en gång i tiden olika ostbrädor och -formar av trä, med hjälp av vilka ostarna formades till tunnare skivor som snabbt tillreddes över öppen eld.

Det geografiska området för Pohjalainen leipäjuusto utgörs av landskapen Södra, Mellersta och Norra Österbotten och Österbotten.

Ostens produktbeskrivning är likadan

Produktbeskrivningen för båda ostarna som ska skyddas är likadan. Skillnaden mellan produkterna är deras rykte. Pohjalainen leipäjuusto och Kainuun juustoleipä/Kainuulainen juustoleipä är färskostar som tillverkas av finländsk pastöriserad ko-, get- eller renmjölk. Ostens yta är mörkfläckig. Det är en rund eller rektangulär, platt färskost. Produkten kan säljas som hel, halv eller skuren i mindre delar eller kuber.

Invändningsförfarandet pågår nu

Ett nationellt invändningsförfarande i anslutning till registreringen av namnet pågår fram till 19.1.2024. Materialet finns på adressen: www.ruokavirasto.fi/sv/leipajuusto-juustoleipa. I Finland kan en invändning göras av sådana fysiska eller juridiska personer som har ett berättigat intresse. Livsmedelsverket behandlar invändningarna och fattar beslut i ärendet. Europeiska kommissionen beslutar om registrering av namnet efter en eventuell EU-behandling.

Mer information:

Piritta Sokura, specialexpert
Tfn 040 570 7024
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi