Antalet återkallelser av livsmedel ökade år 2018

27. februari 2019

Enligt den information som Livsmedelsverket samlat in återkallades livsmedel 168 gånger från den finska marknaden år 2018. Antalet är cirka 6 procent större än året innan. Den vanligaste orsaken till återkallelsen var allergenfel.

Antalet återkallelser ökar för tredje året i följd. Man kan ändå inte säga att konsumentsäkerheten skulle ha äventyrats mer än under tidigare år. Det ser ut som om egenkontrollen i livsmedelsföretagen intensifierats och som om myndighetstillsynen är allt mer riskbaserad.  Konsumenterna informerar också om produktfel såväl direkt till tillverkarna som på social media.

Allergiker i fara på grund av fel i märkningarna på förpackningarna

Fel etiketter som fästs på livsmedelsförpackningarna eller förpackningar avsedda för en annan produkt orsakade 21 % av återkallelserna i fjol. Dessa livsmedel var felfria till kvaliteten, men utsatte personer med födoämnesallergi för hälsofara.

Bakterier och främmande ämnen i livsmedlen orsakade återkallelser

Den näst vanligaste orsaken till återkallelser var mikrobiologiska problem som konstaterats i livsmedlen. I en polsk anläggning påträffades listeria och på grund av det återkallades djupfrysta grönsaker, särskilt djupfryst majs, från marknaden.

Senaste år uppdagades exceptionellt många fall, där plast-, metall- eller glasbitar hamnat i ett livsmedel. De härstammade vanligen från en produktionsmaskin som gått sönder.

Mer detaljerad information om återkallelserna av livsmedel år 2018 finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416