Försenad publicering av Oivarapporter i början av året

31. januari 2019

Ibruktagandet av miljö- och hälsoskyddets nya verksamhetsstyrningssystem orsakar dröjsmål i publicerandet av Oivarapporter i början av året. Systemet kunde till andra delar tas i bruk 21.1.2019, men Oivarapporterna går att utforma och skicka först från och med 15.2.2019. I praktiken kan de första Oivarapporterna om 2019 års inspektioner läggas ut på webbplatsen Oivahymy.fi  tidigast 25.2.2019. Livsmedelsverket beklagar eventuella olägenheter som detta orsakar.

Ytterligare upplysningar: överinspektör Marina Häggman, tfn 050 5627746

Uppdaterad 7.2.2019