Handboken om livsmedelsinformation ger vägledning om förpackningspåskrifter

16. april 2019

Livsmedelsverkets uppdaterade handbok om livsmedelsinformation är ett informationspaket om förpackningspåskrifter för företag och inspektörer inom livsmedelsbranschen. Den reviderade handboken innehåller en mängd praktiska exempel på förpackningspåskrifter på livsmedel. Också de senaste ändringarna i lagstiftningen som gäller förpackningspåskrifter finns samlade i handboken.

I handboken om livsmedelsinformation behandlas allmänna uppgifter som ges om livsmedel, till exempel namn på livsmedel och märkningar om ursprungsland. Framför allt behandlas sådana ämnesområden som företag och inspektörer inom livsmedelsbranschen ofta har ställt frågor om.

Konsumenten väljer ofta livsmedel på basis av namnet

I handboken om livsmedelsinformation ingår många exempel som förtydligar tolkningen av lagstiftningen om förpackningspåskrifter. Mer exakta anvisningar ges till exempel om rätt benämning på ett livsmedel, eftersom konsumenten ofta gör sina val på basis av livsmedlets namn.

Livsmedelsverket har fått frågor om benämningar på bröd. I handboken tas därför ställning bland annat till havrebröd. Namnet havrebröd får användas om ett bröd där andelen havre utgör minst 50 procent av mängden spannmålsråvaror. Annars måste brödet ges ett namn som beskriver det mer exakt, till exempel vete- och havrebröd eller havreblandbröd.

Avsikten med Livsmedelsverkets handbok är att befrämja en enhetlig tillsyn och en rättvis behandling av företagarna inom livsmedelsbranschen i hela Finland.

Läs mer i handboken om livsmedelsinformation (pdf) (på svenska lite senare)

Ytterligare information:
överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696, tuulikki.lehto@ruokavirasto.fi