Livsmedelsverket ingrep i felaktig marknadsföring av kosttillskott

18. juni 2019

Livsmedelsverket har gett en uppmaning att vid nätverksmarknadsföringen av serien Juice Plus+ sluta använda det felaktiga påståendet att Livsmedelsverket har undersökt och godkänt produkterna i serien. Bolaget har börjat korrigera marknadsföringsmaterialet.

Under de senaste dagarna har Livsmedelsverkets namn felaktigt kopplats samman på sociala medier med nätverksmarknadsföringen av kosttillskottsserien Juice Plus+. Det är inte tillåtet att marknadsföra livsmedel med påståendet att Livsmedelsverket har godkänt produkterna.

Det är alltid företaget som ansvarar för livsmedlens säkerhet och övriga lagenlighet. Livsmedelsverket har inte undersökt produkternas kvalitet, lagenlighet eller säkerhet, och inte heller vare sig godkänt eller klassificerat produkterna. Livsmedelsverkets uppgift är att styra och leda livsmedelstillsynen och verkställigheten av livsmedelslagstiftningen i Finland.

Läs mer i Juice Plus+ -bolagets meddelande

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Marjo Misikangas, tfn 050 462 4078
överinspektör Sari Sippola, tfn 050 386 8430