Nya Ekoinfo innehåller information om inspektionsavgifter och inspektionernas tema

24. maj 2019

Livsmedelsverkets meddelande om kontrollen av ekologiska livsmedel, alltså Ekoinfo, ger ny information om bland annat inspektionsavgifterna. Det framgår också av meddelandet att ekoinspektören fäster särskild vikt vid spårbarheten.

Innehållet:

 1. Lecitin ska vara ekoproducerat
 2. Vid kontrollerna år 2019 fästs särskild uppmärksamhet vid spårbarheten
 3. Uppköpsverksamhet gällande insamlade vildväxande ekoprodukter
 4. Kemikalier som används i ångkokare
 5. Kontrollavgifter för ekokontrollen
 6. Elektronisk kontrollblankett
 7. Traces NT-systemet – arkivering av kontrollintyg
 8. Extraordinära kontroller görs alltid utan förhandsanmälan
 9. Aktörer som bedriver distansförsäljning ska omfattas av ekokontrollen
 10. Livsmedelsverket övervakar alkoholfria ekodrycker
 11. Användning av A- och D-vitamin i vegetabiliska ekoprodukter
 12. Kontaktuppgifter till ekokontrollen

Mer information Ekoinfo 1/2019
Ekolivsmedlens ursprung går att spåra (broschyr, pdf