Olivoljornas kvalitetsklass och förpackningspåskrifter till största delen i skick

28. oktober 2019

Livsmedelsverket säkerställde olivoljornas överensstämmelse med kraven åren 2018 och 2019. Kvalitetskategorin för alla kontrollerade extra jungfruoljor motsvarade den kategori som uppgetts på förpackningen. Förpackningspåskrifterna var till största delen i skick. Hos en olja behövde ursprungsmärkningen korrigeras och hos en annan olja hade innehållet av syra uppgetts på ett sätt som inte är förenligt med kraven. De lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna säkerställer att de påträffade bristerna blir åtgärdade.

EU-medlemsstaterna ska varje år kontrollera att olivoljornas förpackningspåskrifter stämmer och är felfria samt i synnerhet att produktens varubeteckning (oljekategori) motsvarar innehållet i förpackningen. Per varje tusen ton olivolja som saluförs i en medlemsstat ska minst en kontroll av överensstämmelsen med kraven göras årligen. I Finland innebär detta 3-4 kontroller av överensstämmelsen med kraven per år.

Ytterligare upplysningar:  överinspektör Niina Matilainen, tfn 040 070 6173

Läs mera: Säkerställande av olivoljors överensstämmelse med kraven 2018 och 2019 pdf