Aktuellt om fågelinfluensa

Döda vilda fåglar

För att fastställa fågelinfluensavirus ska prover av frilevande fåglar sändas till Livsmedelsverket i Helsingfors. Ta kontakt med tjänsteveterinären, om du hittar flera döda vilda fåglar

Fågelinfluensa ska misstänkas om flera frilevande fåglar hittas döda. I allmänhet kan det anses vara fråga om massinsjuknande eller massdöd, om fler än en sjuk eller död svan, fem eller flera andra sjuka eller döda sjöfåglar eller mer än tio fåglar av andra arter hittas på samma område. Ett fynd av en enskild död rovfågel kan också vara orsak till misstanke om fågelinfluensa.

Massdöd bland fåglar ska omedelbart anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären, som bedömer om det är fråga om misstänkt fågelinfluensa. Tjänsteveterinären sköter om att nödvändiga prover sänds till Livsmedelsverket i Helsingfors och ger anvisningar om hur de döda fåglarna ska röjas bort, då det inte finns behov av att sända alla fåglarna till undersökning. Det är viktigt att

Om mindre mängder döda fåglar än så kan man lämna en anmälan till Livsmedelsverket via webb blanketten (på finska).

Platsen där de döda fåglarna hittades samt platsens koordinater ska antecknas till exempel med hjälp av telefonen.

Döda fåglar får inte röras

Fastän risken för att fågelinfluensa ska smitta till människan är mycket liten får man ändå inte röra döda fåglar. Om man redan har rört dem ska man tvätta händerna noggrant med vatten och tvål samt desinficera dem med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Enskilda fåglar kan grävas ned, helst utan att de vidrörs med händerna (till exempel med en spade). Fågeln kan alternativt plockas upp i en plastpåse och läggas i blandavfallet (inte i bioavfallet). En fågel som påträffats död mer avlägset, såsom i skogen, kan lämnas som föda åt nedbrytande organismer i naturen.

Skydda dina fjäderfän från vilda fåglar

Fjäderfäproducenterna bör kontrollera rutinerna för sjukdomsskyddet och se till att skyddet mot sjukdomar är tillräckligt, så att de sjukdomsalstrare som förekommer i vilda fåglar inte tar sig in i produktionslokalerna. Man måste försöka förhindra både direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar. Vilda sjöfåglar kan ha fågelinfluensa utan att uppvisa symptom.

Den som besökt en gård i utlandet ska hålla sig borta från finländska fjäderfägårdar i minst 48 timmar efter kontakten med djur i utlandet, eftersom sjukdomsalstrarna kan spridas via kläder, skodon och annan utrustning som använts under gårdsbesöket.

Ägare till fjäderfä och hobbyfåglar ska genast meddela kommun- eller länsveterinären om de upptäcker sjukdomssymptom som tyder på fågelinfluensa, avvikande dödlighet eller förändringar i produktionen hos sina fåglar. Minskad åtgång på vatten och foder eller nedgång i äggproduktionen kan vara tecken på fågelinfluensasmitta på gården. Efter att ha fått meddelandet gör tjänsteveterinären en bedömning av situationen och, om det inte finns något annat uppenbart skäl till förändringarna, skickar prover av fåglarna till Livsmedelsverket för undersökning.

Sidan har senast uppdaterats 9.9.2021