Fågelinfluensa i Finland

Fågelinfluensa i Finland 2021

Efter några års paus konstaterades igen högpatogen fågelinfluensa i Finland i januari 2021. I närheten av en fasangård i Janakkala observerade man exceptionellt stor dödlighet hos fasaner som rör sig fritt i naturen, och från området skickades döda fåglar till Livsmedelsverket för undersökning. Fasanerna konstaterades ha högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar stor dödlighet bland fåglar. I februari konstaterades att viruset också hade spridit sig till fåglar i den närliggande fasangård. Dessutom högpatogent H5N8-virus har upptäckas bland vilda fåglar i Södra Finland. Samma högpatogena fågelinfluensavirus av typen H5N8 har påträffats i stora mängder i flera olika europeiska länder under hösten 2020 och i början av 2021, både hos frilevande fåglar och på fjäderfägårdar. Läs mer om restriktionszonen som har upprättats på grund av högpatogen fågelinfluensan på djurhållningsplatsen eller bland vilda fåglar.

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021:

Fall nummer

Datum för konstaterande

Sjukdomens förekomstplats

Fågelart Fågelinfluensa Inrättande av restriktionszonen Avvecklande av skyddsområdet /skyddszonen Avvecklande av restriktionszonen
1 21.1.2021 Janakkala vild fasan högpatogen H5N8 22.1.2021 17.2.2021 26.2.2021
2 8.2.2021 Helsingfors knölsvan högpatogen H5N8 -    
3 10.2.2021 Janakkala fasangård högpatogen H5N8 10.2.2021 5.3.2021 15.3.2021
4 18.2.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
5 25.2.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
6 10.3.2021 Helsingfors gräsand högpatogen H5N8      
7 10.3.2021 Helsingfors fiskmås högpatogen H5N8      
8 16.3.2021 Kotka knölsvan högpatogen H5 -    
9 19.3.2021 Tusby knölsvan högpatogen H5 -    
10 19.3.2021 Hangö knölsvan högpatogen H5N8 -    
11 23.3.2021 Helsingfors gräsand högpatogen H5N8 -    
12 23.3.2021 Esbo gräsand högpatogen H5 -    
13 14.4.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
14 14.4.2021 Kuopio sångsvan högpatogen H5 -    
15 5.5.2021 Salo kanadagås högpatogen H5N8 -    
16 5.5.2021 Imatra kanadagås högpatogen H5N8 -    

Karta över fågelinfluensafallen 2021

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021. Fågelinfluensafallet som konstaterats på djurhållningsplatsen är märkt med grön färg.
Bakgrundskarta © Lantmäteriverket 2021

Läs mera om fågelinfluensafallen:

Uppföljning av fågelinfluensa

Situationen för fågelinfluensa följs upp i Finland genom ett årligt uppföljningsprogram. Varje år undersöks ett par hundra fjäderfägårdar samt cirka 100-150 frilevande fåglar med avseende på fågelinfluensa. Dessutom undersöks alla misstänkta fall av fågelinfluensa med tanke på smittan.

År 2020 konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa av typen H5 i prover från en fjäderfägård. Gårdens fåglar hade inte uppvisat symtom på fågelinfluensa och fågelinfluensavirus påträffades inte heller i prover från fåglarna. Därmed är det inte frågan om ett sjukdomsfall. Gången innan konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa i uppföljningsprover år 2015. Mer information om resultaten från tidigare års uppföljningar ingår i publikationen Djursjukdomar i Finland.

Fågelinfluensa i Finland 2018

Första fågelinfluensafallet i 2018 konstaterades, när i Sydmo i Pargas infångades en havsörn i dåligt skick, och vid undersökning konstaterades att den hade fågelinfluensa av typ H5N6, som är högpatogen och alltså orsakar hög dödlighet hos fåglar.

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018:

Fall nummer

Datum för 
konstaterande

Sjukdomens
förekomstplats

Fågelart Fågelinfluensa

1.

28.3.2018

Pargas

havsörn

högpatogen H5N6

2.

24.4.2018

Sagu

havsörn

högpatogen H5N6

3.

9.5.2018

Åbo

havsörn

högpatogen H5N6

 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018

Fågelinfluensafallen i Pargas, Sagu och Åbo

 

Fågelinfluensa i Finland 2016 - 2017

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har konstateras på 25.11.2016 i viggarna som påträffats döda i Åland. Därefter har högpatogen fågelinfluensa hittats också på Sydväst-Finland. Den högpatogen fågelinfluensa har hittats alltså från en hållningsplats, i en fågelpark i Mariehamn. Detta är den första gången som högpatogen fågelinfluensa konstateras i Finland. Den högpatogena varianten orsakar hög dödlighet bland de flesta fjäderfäarter.

Efter att det bekräftats att det rör sig om högpatogen fågelinfluensa kan Livmedelsverket upprätta en restriktionszon kring platsen där sjukdomen förekommer. Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016-2017:

Fall nummer Datum för konstaterande Sjukdomens förekomstplats Fågelart Fågelinfluensa Inrättande av restriktionszonen Avvecklande av skyddsområdet/ skyddszonen Avvecklande av restriktionszonen
1. 25.11.2016 Vårdö och Lemland vigg högpatogen H5N8  25.11.2016 5.1.2017 3.3.2017
2. 30.11.2016 Fågelparken i Mariehamn höna, påfågel högpatogen H5N8  30.11.2016 10.2.2017 20.2.2017
3. 2.12.2016 Nagu, Pargas vigg högpatogen H5N8 2.12.2016 23.12.2016 4.1.2017
4. 8.12.2016 Finström havsörn  högpatogen H5 9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
5. 9.12.2016 Sund havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
6. 9.12.2016 Eckerö havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
7. 17.12.2016 Raumo havsörn högpatogen H5N8  17.12.2016 4.1.2017 13.1.2017
8. 20.12.2016 Sund berguv

högpatogen H5N8

20.12.2016 13.1.2017 3.3.2017
9. 29.12.2016 Harjavalta havsörn

högpatogen H5N8

29.12.2016 18.1.2017 27.1.2017
10. 5.1.2017 Mariehamn vigg

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
11. 20.1.2017 Raumo havsörn

högpatogen H5

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
12. 20.1.2017 Kimitoön havsörn

högpatogen H5N8

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
13. 30.1.2017 Vårdö havsörn

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
14. 9.2.2017 Euraåminne havsörn

högpatogen H5N8

- - -
15. 13.4.2017 Laitila havsörn

högpatogen H5N8

- - -
16. 27.4.2017 Jomala havsörn

högpatogen H5N8

- -
17. 22.6.2017 Sastmola sångsvan

högpatogen H5N8

- -

 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016 - 2017. Fågelinfluensafallet som konstaterats på djurhållningsplatsen är märkt med röd färg.

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016 - 2017

Sidan har senast uppdaterats 5.5.2021