Fågelinfluensa i Finland

Fågelinfluensa i Finland 2021

Efter några års paus konstaterades igen högpatogen fågelinfluensa i Finland i januari 2021. I närheten av en fasangård i Janakkala observerade man exceptionellt stor dödlighet hos fasaner som rör sig fritt i naturen, och från området skickades döda fåglar till Livsmedelsverket för undersökning. Fasanerna konstaterades ha högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar stor dödlighet bland fåglar. I februari konstaterades att viruset också hade spridit sig till fåglar i den närliggande fasangård. Därefter har högpatogen fågelinfluensa upptäckts bland vilda fåglar i olika delar av Finland. Förutom typen H5N8 har H5N1 identifierats i Finland. Högpatogen fågelinfluensa har påträffats i stora mängder i flera olika europeiska länder under hösten 2020 och år 2021, både hos frilevande fåglar och på fjäderfägårdar. 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021 (25.9.2021)

Karta över fågelinfluensafallen i Finland 2021

 

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021:

Fall nummer

Datum för konstaterande

Sjukdomens förekomstplats

Fågelart Fågelinfluensa Inrättande av restriktionszonen Avvecklande av skyddsområdet /skyddszonen Avvecklande av restriktionszonen
1 21.1.2021 Janakkala vild fasan högpatogen H5N8 22.1.2021 17.2.2021 26.2.2021
2 8.2.2021 Helsingfors knölsvan högpatogen H5N8 -    
3 10.2.2021 Janakkala fasangård högpatogen H5N8 10.2.2021 5.3.2021 15.3.2021
4 18.2.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
5 25.2.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
6 10.3.2021 Helsingfors gräsand högpatogen H5N8 -    
7 10.3.2021 Helsingfors fiskmås högpatogen H5N8 -    
8 16.3.2021 Kotka knölsvan högpatogen H5 -    
9 19.3.2021 Tusby knölsvan högpatogen H5 -    
10 19.3.2021 Hangö knölsvan högpatogen H5N8 -    
11 23.3.2021 Helsingfors gräsand högpatogen H5N8 -    
12 23.3.2021 Esbo gräsand högpatogen H5 -    
13 14.4.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
14 14.4.2021 Kuopio sångsvan högpatogen H5 -    
15 5.5.2021 Salo kanadagås högpatogen H5N8 -    
16 5.5.2021 Imatra kanadagås högpatogen H5N8 -    
17 20.5.2021 Helsingfors vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
18 27.5.2021 Kitee vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
19 3.6.2021 Ruokolahti sångsvan högpatogen H5N1 -    
20 3.6.2021 Kitee vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
21 3.6.2021 Parikkala vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
22 3.6.2021 Parikkala vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
23 4.6.2021 Tohmajärvi vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
24 9.6.2021 Iitti vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
25 14.6.2021 Villmanstrand vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
26 14.6.2021 Imatra vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
27 15.6.2021 Kyrkslätt havsörn högpatogen H5N1 -    
28 16.6.2021 Tohmajärvi vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
29 17.6.2021 Närpes havsörn högpatogen H5N1 -    
30 18.6.2021 Rääkkylä vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
31 7.7.2021 Kyrkslätt havsörn högpatogen H5N1 -    
32 26.7.2021 Kimitoön havsörn högpatogen H5N8 -    
33 26.7.2021 Kimitoön gråtrut högpatogen H5N8 -    
34 28.7.2021 Puumala vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
35 2.8.2021 Posio kungsörn högpatogen H5N1 -    
36 5.8.2021 Kyrkslätt gråtrut högpatogen H5N1 -    
37 11.8.2021 Åbo gråtrut högpatogen H5N1      
38 11.8.2021 Helsingfors berguv högpatogen H5N8      
39 17.8.2021 Esbo knölsvan högpatogen H5N1 -    
40 17.8.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N1 -    
41 18.8.2021 Helsingfors knölsvan högpatogen H5N1 -    
42 18.8.2021 Pargas sångsvan högpatogen H5N8 -    
43 23.8.2021 Åbo gråtrut högpatogen H5N8 -    
44 23.8.2021 Helsingfors sångsvan högpatogen H5N1 -    
45 23.8.2021 Helsingfors storskrake högpatogen H5N1 -    
46 24.8.2021 Helsingfors fiskmås högpatogen H5N1 -    
47 24.8.2021 Esbo fiskmås högpatogen H5N8 -    
48 31.8.2021 Helsingfors sångsvan högpatogen H5N1 -    
49 31.8.2021 Kyrkslätt knölsvan högpatogen H5N1 -    
50 31.8.2021 Helsingfors berguv högpatogen H5N1 -    
51 8.9.2021 Helsingfors gråtrut högpatogen H5N1 -    
52 16.9.2021 Helsingfors vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
53 16.9.2021 Helsingfors vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
54 25.9.2021 Salo vild fasan högpatogen H5N1 25.9.2021    

 

Uppföljning av fågelinfluensa

Situationen för fågelinfluensa följs upp i Finland genom ett årligt uppföljningsprogram. Varje år undersöks ett par hundra fjäderfägårdar samt cirka 100-150 frilevande fåglar med avseende på fågelinfluensa. Dessutom undersöks alla misstänkta fall av fågelinfluensa med tanke på smittan.

År 2021 konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa av typen H5 i prover från en fjäderfägård. Gårdens fåglar hade inte uppvisat symtom på fågelinfluensa och fågelinfluensavirus påträffades inte heller i prover från fåglarna. Därmed är det inte frågan om ett sjukdomsfall. Gången innan konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa i uppföljningsprover år 2020. Mer information om resultaten från tidigare års uppföljningar ingår i publikationen Djursjukdomar i Finland.

Fågelinfluensa i Finland 2018

Första fågelinfluensafallet i 2018 konstaterades, när i Sydmo i Pargas infångades en havsörn i dåligt skick, och vid undersökning konstaterades att den hade fågelinfluensa av typ H5N6, som är högpatogen och alltså orsakar hög dödlighet hos fåglar.

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018:

Fall nummer

Datum för 
konstaterande

Sjukdomens
förekomstplats

Fågelart Fågelinfluensa

1.

28.3.2018

Pargas

havsörn

högpatogen H5N6

2.

24.4.2018

Sagu

havsörn

högpatogen H5N6

3.

9.5.2018

Åbo

havsörn

högpatogen H5N6

 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018

Fågelinfluensafallen i Pargas, Sagu och Åbo

 

Fågelinfluensa i Finland 2016 - 2017

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har konstateras på 25.11.2016 i viggarna som påträffats döda i Åland. Därefter har högpatogen fågelinfluensa hittats också på Sydväst-Finland. Den högpatogen fågelinfluensa har hittats alltså från en hållningsplats, i en fågelpark i Mariehamn. Detta är den första gången som högpatogen fågelinfluensa konstateras i Finland. Den högpatogena varianten orsakar hög dödlighet bland de flesta fjäderfäarter.

Efter att det bekräftats att det rör sig om högpatogen fågelinfluensa kan Livmedelsverket upprätta en restriktionszon kring platsen där sjukdomen förekommer. Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016-2017:

Fall nummer Datum för konstaterande Sjukdomens förekomstplats Fågelart Fågelinfluensa Inrättande av restriktionszonen Avvecklande av skyddsområdet/ skyddszonen Avvecklande av restriktionszonen
1. 25.11.2016 Vårdö och Lemland vigg högpatogen H5N8  25.11.2016 5.1.2017 3.3.2017
2. 30.11.2016 Fågelparken i Mariehamn höna, påfågel högpatogen H5N8  30.11.2016 10.2.2017 20.2.2017
3. 2.12.2016 Nagu, Pargas vigg högpatogen H5N8 2.12.2016 23.12.2016 4.1.2017
4. 8.12.2016 Finström havsörn  högpatogen H5 9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
5. 9.12.2016 Sund havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
6. 9.12.2016 Eckerö havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
7. 17.12.2016 Raumo havsörn högpatogen H5N8  17.12.2016 4.1.2017 13.1.2017
8. 20.12.2016 Sund berguv

högpatogen H5N8

20.12.2016 13.1.2017 3.3.2017
9. 29.12.2016 Harjavalta havsörn

högpatogen H5N8

29.12.2016 18.1.2017 27.1.2017
10. 5.1.2017 Mariehamn vigg

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
11. 20.1.2017 Raumo havsörn

högpatogen H5

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
12. 20.1.2017 Kimitoön havsörn

högpatogen H5N8

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
13. 30.1.2017 Vårdö havsörn

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
14. 9.2.2017 Euraåminne havsörn

högpatogen H5N8

- - -
15. 13.4.2017 Laitila havsörn

högpatogen H5N8

- - -
16. 27.4.2017 Jomala havsörn

högpatogen H5N8

- -
17. 22.6.2017 Sastmola sångsvan

högpatogen H5N8

- -

 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016 - 2017. Fågelinfluensafallet som konstaterats på djurhållningsplatsen är märkt med röd färg.

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016 - 2017

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2021