Hälsokontrollprogrammet för fjäderfä

Hälsokontrollprogrammet för fjäderfä har verkat sedan 1989 i Finland. Programmet är frivilligt och innebär en uppföljning av hälsosituationen samt vaccinprogrammens effektivitet med hjälp av undersökningar av antikroppsnivåer mot vissa sjukdomar. Till dessa sjukdomar hör både sjukdomar som kan förorsaka problem hos de undersökta fåglarna och sådana som kan smitta via äggen till avkomman som sedan insjuknar svårt. I vissa fall uppskattar man mödragenerationens förmåga att överföra skyddande antikroppar till avkomman.

Programmet är främst ämnat för far- och morföräldraledens samt föräldraledens uppfödnings stall samt värphus (broiler, värphöns och kalkoner). Även produktionsledens gårdar kan ansluta sig till programmet och få motsvarande undersökningar för hälsokontrollens priser.

Det finns ett eget program för bevarare av hönsraser samt hobbyhöns.