Djurhållare av pälsdjur, kamel- och hjortdjur samt hållare av bin och humlor ska registrera sig

Djurhållarregistret har nu utökats, så att det också samlar in uppgifter om var pälsdjur, kamel- och hjortdjur samt bin och humlor hålls i Finland. Med hjälp av lägesuppgifterna (koordinater) kan man till exempel vid misstanke om allvarlig djursjukdom vidta effektiva förebyggande åtgärder även vid liknande djurhållningsplatser i närområdena och på så vis förhindra att sjukdomen börjar spridas. Registerföringen är baserad på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Djurslaget i fråga kryssas för på registreringsblanketten och man informerar om för vilket ändamål som dessa djur hålls. Med blanketten för djurhållningsplatser följer en tabell om produktionsinriktningar per djurslag

Av pälsdjuren är det i synnerhet rävar (inklusive blåräv), minkar och sjubbar, av kameldjuren är det kameler, lamadjur och alpackor samt av hjortdjuren är det sikahjortar, dovhjortar, skogsvildrenar, rådjur, vitsvanshjortar, kronhjortar och älgar som man har skyldighet att registrera.

Djurantalet har ingen betydelse, även om ägaren har ett enda exemplar - då det gäller bin och humlor talar man om samhällen (bikupor eller humlebon) – ska djurägaren registrera sig, dvs. tillställa kommunen båda blanketterna. Skyldigheten gäller alla djurhållare, även dem som inte har jordbruk. Registreringen är avgiftsfri. Djurhållaren ska även i fortsättningen hålla sina uppgifter uppdaterade.

Djurhållare som redan finns i djurhållarregistret har orsak att kontrollera de gamla uppgifterna samtidigt som de fyller i sina egna och djurhållningsplatsens uppgifter för det nya djurslaget/de nya djurslagen. 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018