Ändringar - tillsyn över ekologisk produktion

På den här sidan finns en sammanställning av de viktigaste ändringarna i tillsynen över ekologisk produktion till följd av de nya bestämmelserna om ekologisk produktion.

Uppdatering av sidan PÅGÅR.

1. Tillsyn över ekologiskt producerat bivax

Från och med början av 2022 kan ett certifikat för ekologisk produktion utfärdas för bivax (rådets förordning 2018/848). Om du säljer eller behandlar (rengör, smälter och stöper) ekologiskt producerat bivax, ska du ansluta dig till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Ta kontakt med luomuelintarvike@ruokavirasto.fi,  och be om anvisningar för hur du kan ansluta dig till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Kom ihåg att NTM-centralen utövar tillsyn över behandlingen av bivax i samband med ekologisk biodling.

2. Ett nytt ekocertifikat för ekoaktörer. 

3. Gruppcertifiering 

 

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2022