94 procent av gårdarna ansökte om stöd via nätet

18. juni 2019

Sammanlagt 45 717 gårdar gjorde sin stödansökan för 2019 i e-tjänsten Vipu. Tiden för den samlade stödansökan gick ut måndagen 17.6. Inom den utsatta tiden ansökte omkring 3 000 gårdar om stöd på pappersblanketter. Antalet preciseras när kommunerna har registrerat alla de inlämnade pappersansökningarna.

I jordbrukarnas e-tjänst Vipu förekom under den sista ansökningsveckan tekniska störningar som gjorde att tjänsten fungerade långsamt. Trots störningarna steg andelen gårdar som anlitade e-tjänsten en aning från fjolåret. I år fyllde omkring 94 procent av jordbrukarna i stödansökan i Viputjänsten.

Den samlade stödansökan öppnades i Viputjänsten i slutet av april. Trots den långa ansökningstiden lämnades över 40 procent av ansökningarna in under ansökningstidens sista vecka. Allra mest ansökningar kom det in under den sista ansökningsdagen 17.6. Då skickade över 4 000 gårdar in sin ansökan via Vipu. Även om inlämningen trappas upp när ansökningstiden närmar sig sitt slut är den flera veckor långa ansökningstiden till nytta särskilt för rådgivare som gör upp stödansökningar för många gårdar.

Viputjänsten är i bruk året om

Samtidigt med den samlade stödansökan var ansökan om transportstöd för sockerbeta öppen i Viputjänsten. I år kunde transportstödet för första gången sökas elektroniskt, och omkring 90 procent av dem som sökte det skickade in sin ansökan via Vipu.

I år är det premiär i Viputjänsten också för stödet för biodling. Ansökningstiden börjar 20.6 och slutar 1.7.

Före den samlade stödansökan kunde man i Vipu i år ansöka om ersättning för djurens välbefinnande, stöd för växthusproduktion och nationella husdjursstöd. Likaså kunde anmälan om djurantal göras via Vipu. Till övervägande del anlitades e-ansökan och e-anmälan också för deras del. I höst kommer jordbrukarna att sköta höstanmälan för miljöersättning i Viputjänsten.

Viputjänsten är tillgänglig för gårdarna året om, även när ingen ansökningstid pågår. Jordbrukarna kan till exempel uppdatera uppgifterna om den egna gården och titta på uppgifterna om stöd som betalats ut till den.

Användarstatistik som gäller Viputjänsten (livsmedelsverket.fi)

Närmare upplysningar från Livsmedelsverket:

Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi