Ansökan om jordbruksstöd avslutas i Viputjänsten måndag 17.6

12. juni 2019

Jordbrukarnas ansökan om samlade stöd är öppen i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till måndag 17.6 kl. 23.59.

Under de senaste dagarna har det stundvis förekommit störningar i Viputjänsten. Störningarna har gjort att tjänsten fungerat trögt. Orsakerna till problemen utreds som bäst. Livsmedelsverket beklagar de olägenheter som störningarna medför. Om Viputjänsten fungerar trögt när ansökan görs upp, är det skäl att kontrollera uppgifterna i ansökan särskilt noggrant.

Livsmedelsverket rekommenderar att de stödsökande skickar in sin ansökan i god tid före ansökningstidens utgång. På så sätt hinner de sökande vid behov kontakta kommunen som ger hjälp med elektronisk ärendehantering under tjänstetid. Kontaktlänken finns i Viputjänsten. Jordbrukarna kan välja om de vill uträtta sitt ärende med kommunen per telefon eller med e-post.

Ytterligare information till jordbrukare
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information vid Livsmedelsverket
Enhetsdirektör Piia Ylikoski
040 714 5782
piia.ylikoski@ruokavirasto.fi