Ansökningen av nationella husdjurstöd har öppnats i Viputjänsten

25. februari 2019

De nationella husdjurstöden kan sökas i e-tjänsten Vipu  25.2–25.3.2019. Djurgårdarna kan ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt förskott på nordligt husdjurstöd för nötdjur, tackor och getter.

Jordbrukare som ansöker om nordligt husdjurstöd ska ha en ikraftvarande anmälan om deltagande i djurstöd. Anmälan om nötdjur, tackor och getter kan vid behov göras i samband med ansökningen om stöd i Viputjänsten.

Förskotten på de nationella husdjurstöden betalas till gårdarna i april.

Ansökningsanvisningar (livsmedelsverket.fi)
Nordligt husdjurstöd
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Livsmedelsverket ger mer information:

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
Överinspektör Päivi Akkanen, 029 520 4113

Nordligt husdjurstöd
Överinspektör Ulla Sihto, 029 520 4996

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi