Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2021 har publicerats

26. mars 2021

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2021 har publicerats på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd publiceras årligen. I år är det första gången som guiden inte är en separat nätpublikation, utan den läsas direkt på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Guiden kan läsas på alla terminaler och också skrivas ut vid behov.

I Ansökningsguiden ingår en ny del vid namn Jordbruksmark. I den har sammanställts information om definitionerna av jordbruksmark, rätten till ersättning för ett basskifte, åtgärder som ska vidtas på jordbruksmark och anmälan av växter vid stödansökan. De andra väsentliga ändringarna jämfört med i fjol finns samlade i början av kapitlen.

Jordbrukarnas samlade stödansökan börjar i e-tjänsten Vipu måndag 26.4. 

Ansökningsguide för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)  

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Noora Malkamäki
050 512 4068
noora.malkamaki@ruokavirasto.fi