Ansökningsguiden för jordbrukarstöd har publicerats

26. mars 2019

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2019 har publicerats på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor. Ansökningsguidens bilagor innehåller dessutom nyttig information om till exempel besittningsöverföringar, stödnivåer och växtarter.

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd publiceras årligen. De viktigaste ändringarna jämfört med fjolåret finns samlade i början av kapitlen.

Jordbrukarnas samlade stödansökan börjar i år i e-tjänsten Vipu i slutet av april. 

Ansökningsguide för jordbrukarstöd  

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Noora Malkamäki
029 520 4662

noora.malkamaki@ruokavirasto.fi