Ansökningstiden för jordbrukarstöd börjar 29.4

15. april 2019

I år kan jordbruksstöd sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) från 29.4. Jordbrukarna har tid på sig fram till 17.6 att lämna in den samlade stödansökan.

Jordbrukarna gör klokt i att redan innan stödansökan påbörjas ta del av 2019 års ansökningsguide på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor. Ansökningsguidens bilagor innehåller dessutom nyttig information om till exempel besittningsöverföringar, stödnivåer och växtarter.

I år är det för första gången möjligt att i Viputjänsten ange gränserna för jordbruksskiften på basskiften i gemensam användning. Det är bra att planera anmälan i god tid, eftersom skiftesinnehavarna behöver komma överens sinsemellan om vem som ska rita in jordbruksskiftenas gränser i Vipu när det gäller skiften i gemensam användning. Efter det ska varje skiftesinnehavare lämna in sin stödansökan elektroniskt.

Det är skäl att söka jordbrukarstöd utgående från de senaste arealuppgifterna. Senast 10.5 ska basskiften sammanslås eller delas och nya skiften skapas, om det behövs. Då hinner kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter behandla ändringarna i god tid med tanke på stödansökan.

Mer information till jordbrukare:
Ansökningsguide för jordbrukarstöd
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Mer information till medierna:
Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
Informationssystemexpert Ilkka Lehtola
050 336 9841
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi