Delta i enkätundersökning om användning av plast i lantbruket

2. september 2021

I Finlands miljöcentrals, Naturresursinstitutets och Livsmedelsverkets gemensamma projekt MicrAgri insamlas under hösten 2021 uppgifter om plastanvändningen inom lantbruk, iakttagelser av nedbrytning av plasten samt förslag på metoder för att minska utsläppet av plast till miljön.

Informationen samlas in genom en nätenkät, som går att besvara fram till och med den 31 oktober 2021. Det tar ungefär tio minuter att besvara enkäten. Bland alla som lämnat sina kontaktuppgifter utlottas presentkort på Hankkija (värde 150 €), men svaret går också att lämna anonymt. Du kan delta i enkäten via denna länk.

Mer information om projektet på MicrAgri-projektets webbplats (på finska).