Ersättningarna för skador som drabbat rennäringen vintern 2019–2020 betalas fr.o.m. 10.12.

10. december 2021

Besluten om ersättning för skador som drabbat rennäringen till följd av exceptionella snö- och väderförhållanden vintern 2019–2020 har avgjorts och ersättningarna betalas ut till sökandena fr.o.m. 10.12.

Statsrådet beviljade ett anslag på 6 miljoner euro för ersättningarna. De godkända ersättningarna på basis av beslutsbehandlingen var efter att självriskandelarna dragits av 9,08 miljoner euro, vilket innebär att cirka 66 procent av de godkända beloppen betalas till ersättningsmottagarna. Mest ersättningar betalas för dödade renar.

Skador som drabbat rennäringen ersattes nu för första gången. Ansökningarna om ersättning behandlades vid NTM-centralen i Lappland. Behandlingen av ersättningsansökningarna tog lång tid på grund av det stora antalet ansökningar och de nödvändiga förfrågningarna om tilläggsuppgifter. Ansökan om ersättning för skador som drabbat rennäringen var av engångsnatur och gällde endast skador som snö- och väderförhållandena orsakade rennäringen vintern 2019–2020.

Mer information:

Överinspektör Eveliina Viitanen

Tel. 040 653 0660

förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi