Fjolårets torka kan alltjämt vålla problem på gårdarna – möjligt att åberopa force majeure

23. april 2019

En del gårdar gjorde i fjol anmälan om force majeure med anledning av problem orsakade av exceptionell torka. Om samma force majeure fortgår på detta års sida fram till skördeperiodens början, behöver gården inte göra någon ny anmälan.

På vissa gårdar har problem som orsakats av torkan under fjolårets växtperiod visat sig först i år. Om en jordbrukare av den orsaken är tvungen att minska sitt djurantal, kan han eller hon enligt eget övervägande åberopa force majeure eller en exceptionell omständighet.

Force majeure kan anses ha börjat till exempel i en situation då man kan bedöma att fodret inte räcker till ända fram till skördeperioden 2019 och gården är tvungen att på en gång utmönstra ett flertal djur till följd av foderbrist som orsakats av torkan. För att situationen ska kunna tolkas som force majeure måste gården kunna bevisa orsaken till att djurantalet minskas och att det inte finns foder att tillgå.

Jordbrukaren ska göra en skriftlig anmälan om force majeure till den behöriga myndigheten inom 15 arbetsdagar från det att det är möjligt att göra anmälan. Efter det bedömer myndigheten om grunderna för force majeure eller en exceptionell omständighet uppfylls. Anmälningar om force majeure behandlas av kommunerna eller NTM-centralerna beroende på vilka stöd anmälan gäller. Den behöriga myndigheten framgår av bilaga F till ansökningsguiden för jordbrukarstöd.

Ytterligare information om hur godkännande av force majeure inverkar på de djurbaserade stöd som beviljas en jordbrukare ingår i meddelandet från 18.7.2018 Force majeure till följd av torka – Inverkan på djurstöd och djurbidrag.

Mer information (från och med 24.4.2019):

Jurist Susanna Ylikantola
040 594 1826
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi