Förnyelser i jordbrukarnas e-tjänster

18. februari 2019

Ansökan om jordbrukarstöd i e-tjänsten Vipu börjar i år i slutet av april. Jordbrukarna har tid på sig fram till 17.6.2019 att lämna in ansökan om samlade stöd.

Det är skäl att söka stöden enligt de senaste arealuppgifterna. Om gårdens basskiften är oförändrade jämfört med i fjol, kan stödansökan skickas in när som helst under ansökningstiden. Eventuella basskiftesändringar ska göras senast 10.5, så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hinner behandla ändringarna i god tid med tanke på ansökan om stöd.

Ny karta och nya stöd i Vipu

Viputjänstens karta har genomgått förändringar som ska göra det tydligare och enklare att använda kartan. Med den förnyade kartan är det möjligt att anmäla gränserna för jordbruksskiften också på basskiften i gemensam användning. Det är skäl att planera anmälan i god tid, eftersom bara en av skiftets innehavare kan rita in gränserna för ett skifte i gemensam användning och anmäla de grödor som ska odlas. Skiften i gemensam användning kan anmälas bara i e-tjänsten.

Allt fler jordbruksstöd kan från och med i år sökas i Viputjänsten. Från och med februari har man kunnat göra elektronisk anmälan om deltagande i produktionsstöd för mejerimjölk. En mjölkgård behöver ändå inte göra anmälan på nytt om den fortfarande är i kraft. Sättet att göra anmälan för produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk ändras också så att direktförsäljningarna härefter anmäls till kommunen och inte till NTM-centralen.  

I början av året kunde man i Vipu ansöka om ersättning för djurens välbefinnande och de tilläggsstöd som betalas på grund av torkan samt anmäla djurantal för 2018. Som bäst pågår ansökan om stöd för växthusproduktion. Livsmedelsverket har som mål att under vårens lopp utvidga Viputjänstens elektroniska ärendehantering också med ansökan om stöd för biodling och transportstöd för sockerbeta.

Under år 2019 förnyas också mottagandet av handlingar. I fortsättningen kan jordbrukarna beställa sammandragen och besluten som rör jordbruksstöd till sina Suomi.fi -meddelanden.

Ytterligare information till jordbrukare

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna

Informationssystemexpert Maria Jukkola
029 520 4343
maria.jukkola@ruokavirasto.fi