Från nötkreatursregistret har skickats post åt gårdar som avslutat med nötkreaturshållningen

17. september 2021

Livsmedelsverket har i misstag skickat i september post också åt nötkreaturshållare som inte haft aktiv djurhållning de senast 5-6 åren. Brevet skickades till gårdar vars registeruppgifter har korrigerats i en massakörning. I samband med nya nötkreatursregistrets uppdatering i form av massakörning har bl.a. makulerades sådana gårdarnas lediga öronmärken, vars makulering borde ha gjorts av djurhållarna själva efter att djurhållningen upphört. Makuleringen har gjorts för gårdar som inte mer haft djur efter 1.1.2016.

Ifall djurhållaren har sakenligt anmält till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att djurhållningen avslutats, kräver detta brev inga åtgärder. Ifall anmälningarna angående avslutad djurhållning inte är gjord, eller man är osäker om de är gjorda kan man kontrollera uppgifterna från Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (https://epr.ruokavirasto.fi/) eller från den kommunala landsbygdsmyndigheten.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.