Guider om tvärvillkor och om krav på journalföring av jordbruksproduktion har publicerats

28. februari 2019

Livsmedelsverket har publicerat guiden Tvärvillkor 2019 på nätet. Guiden, som ges ut varje år, innehåller de samlade tvärvillkoren. Att tvärvillkoren iakttas är ett krav i samband med de flesta av jordbrukarstöden. De ändringar som har gjorts sedan fjolåret kan läsas i kapitlet Nytt 2019.

Guiden Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2019  har uppdaterats. Den till jordbrukare riktade guiden innehåller en sammanfattning av kraven på journalföring av jordbruksproduktion. Kraven som presenteras i guiden utgår från gällande bestämmelser och anvisningar.

Guiderna på ruokavirasto.fi

Ytterligare information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Hanna Ketomäki
029 520 4419

Överinspektör Leila Peltola
029 520 4833

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi