Höstanmälan kan skickas in från och med 16.9.2019

16. september 2019

Från och med måndag 16.9 kan jordbrukarna lämna in höstanmälan för miljöersättning i webbtjänsten Vipu (http://vipu.ruokavirasto.fi).  Anmälan gäller skiften där miljöersättningsåtgärderna växttäcke vintertid, placering av flytgödsel i åker och återanvändning av näringsämnen och organiskt material genomförs.

Höstanmälan om vintertida växttäcke ska göras årligen. Om jordbrukaren ansöker om ersättning för åtgärderna placering av flytgödsel i åker eller återanvändning av näringsämnen och organiskt material, ska höstanmälan göras också för dem.

Inom åtgärden återanvändning av näringsämnen och organiskt material ska lägenhetssignumet för den gård som överlåtit stallgödsel undantagsvis anges i punkten Tilläggsuppgifter. Undantaget gäller höstanmälningar som görs 16.9–16.10. I anmälningar som görs efter det kan lägenhetssignumet uppges på normalt sätt i punkten Sök lägenhetssignum.

Viputjänsten vägleder anmälarna

Redan innan gårdarna skickar in anmälan kan de använda sig av växttäckesräknaren i Vipu för att planera vilka skiften det lönar sig att ha täckta med växtlighet.

När det gäller växttäcke som genomförs med reducerad bearbetning kan jordbrukarna i höstanmälan uppge bara skiften med spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin eller bondböna. I Vipu finns en ny inbyggd kontroll som säger till, om jordbrukaren är i färd med att i ett styrningsområde anmäla arealer där reducerat bearbetat växttäcke inte tillåts.

De skiftesuppgifter som gården anmälde i våras finns färdigt att använda i Vipu. Det är enkelt att göra anmälan, eftersom gödseluppgifterna för ett skifte går att kopiera över till andra skiften. Gårdarna har tid på sig fram till 31.10 att göra höstanmälan.

Ytterligare information till jordbrukarna:
Livsmedelsverket.fi
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna:

Höstanmälningar placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material
Överinspektör Hanna Ketomäki
040 670 8786

Höstanmälningar: växttäcke vintertid
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
040 167 7530

Viputjänsten
Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi