Lantmäteriverket: Laserskanningsmaterial och flygbilder uppdateras oftare i fortsättningen

26. september 2019

De nationella laserskannings- och flygbildsprogrammen inleds våren 2020. För finansieringen och förvaltningen av laserskannings- och flygfotograferingsprogrammen ansvarar samarbetsorganet KALLIO, vars samarbetsavtal undertecknades 25.9.2019. I dess verksamhet deltar Livsmedelsverket, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Försvarsministeriet, Finlands skogscentral, Forststyrelsen,  Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket.

Lantmäteriverkets meddelande 25.9.2019