Livsmedelsverket deltar med många teman på Okra

26. juni 2019

På Livsmedelsverkets tvärvetenskapliga avdelning på lantbruksmässan Okra får allmänheten ta del av aktuella frågor kring växthälsa samt djurens hälsa och välbefinnande. Mässavdelningen i Oripää ger information och inbjuder till diskussioner om till exempel bekämpning av afrikansk svinpest. Besökarna får också bekanta sig med Djurhållarregistrets elektroniska ärendehantering och e-tjänsten Vipus nya kartegenskaper samt rådgivningstjänsterna för jordbrukare. På Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Loimaa är det öppet hus under mässan den 3-6 juli.

På sin Okra-avdelning berättar Livsmedelsverket onsdag 3.7 och torsdag 4.7 om hur afrikansk svinpest sprids och bekämpas. Under de två första dagarna av mässan presenteras dessutom de ändrade villkoren för import av växter och hur man elektroniskt sköter ärenden i samband med registreringen av djurhållningsplatser.

Bekämpning av flyghavre, Viputjänsten och rådgivningstjänsterna för jordbrukare är på tapeten fredag 5.7 och lördag 6.7. På avdelningen informeras också om faktorer som påverkar utsädets hälsa och kvalitet, karantänskadegörare och revideringen av lagstiftningen om växters sundhet. Under handledning av utsädesenhetens experter kan publiken testa sina färdigheter i att känna igen odlingsväxternas frön.

Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Loimaa (Tampereentie 51) håller öppet hus för allmänheten under Okra-mässan kl. 9.00–15.00. Experter guidar besökarna till frökontrollen, laboratorieverksamheten och sortfältet. Lunchrestaurangen är öppen kl. 11.00–14.00.

Lantbruksmässan Okra ordnas på Oripää flygfält i Egentliga Finland. Livsmedelsverkets avdelning är placerad i inre F-hallen på plats nummer F226. I helheten för förvaltning och forskning i F-hallen medverkar också jord- och skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket och Naturresursinstitutet. Samarbetspartner för förvaltningens avdelning är Centralförbundet för fiskerihushållning.

Livsmedelsverkets program på Okra-mässan

Onsdag 3.7.2019

JSM:s och samarbetsparternas programestrad (inre F-hallen)

11.15
Ta hem reseminnen, inte fripassagerare – villkoren för import av växter ändras / Paula Lilja

15.30–16.00
Afrikansk svinpest är ett aktuellt hot / Leena Oivanen och Ari Berg

16.00–16.30
Aktuellt om registreringen av djurhållningsplatser – elektronisk ärendehantering och djurhållningsplatser för hästar / Sanna Varjus och Tiina Sipilä    

Okra-mässans programestrad (i änden av F-hallen bredvid Okra-kontoret)

13.30–13.45
Hur har Livsmedelsverkets första halvår gått / generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen

13.45–14.00
Frökontrollen 100 år – arbete till förmån för kontrollerat utsäde

Direktören för avdelningen för växtproduktion Hanna Kortemaa, Livsmedelsverket

Torsdag 4.7.2019

JSM:s och samarbetsparternas programestrad (inre F-hallen)

10.15                
Ta hem reseminnen, inte fripassagerare – villkoren för import av växter ändras / Kim Tilli

12.30–13.00
Afrikansk svinpest är ett aktuellt hot / Leena Oivanen och Ari Berg

13.00–13.30
Aktuellt om registreringen av djurhållningsplatser – elektronisk ärendehantering och djurhållningsplatser för hästar / Sanna Varjus och Tiina Sipilä    

Fredag 5.7.2019

JSM:s och samarbetsparternas programestrad (inre F-hallen)

10.30
Flyghavresituationen och på vilka sätt flyghavren sprids / Juha Rantamäki

13.30–14.00
Viputjänsten / Maria Jukkola och Nanny Rex

14.00–14.30
Rådgivningstjänster för jordbrukare / Merja Uusi-Laurila

Lördag 6.7.2019

JSM:s och samarbetsparternas programestrad (inre F-hallen)

10.45
Flyghavresituationen och på vilka sätt flyghavren sprids / Juha Rantamäki

14.30–15.00
Viputjänsten / Maria Jukkola och Nanny Rex