Planer på ett års förlängning av miljö- och ekoförbindelser samt miljöavtal

31. oktober 2019

Nästa år kan jordbrukarna troligtvis ansöka om förlängd tid för sina miljö- och ekoförbindelser samt miljöavtal. Förlängda avtal söks i samband med huvudstödansökan som avslutas 15.6.2020. De förlängda förbindelserna och avtalen är i kraft fram till 30.4.2021.

Ett villkor för förlängda avtal är att riksdagen godkänner nästa års budget i december och att kommissionen godkänner ändringen av landsbygdsprogrammet i början av 2020.

På webbplatsen livsmedelsverket.fi har vi sammanställt frågor och svar om miljö- och ekoförbindelserna samt miljöavtalen år 2020. Svaren bygger på förhandsuppgifter. Livsmedelsverket informerar närmare om förlängningarna av förbindelser och avtal när uppgifterna är bekräftade.

Frågor och svar på webbplatsen livsmedelsverket.fi

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
040 167 7530
markku.kuoppa-aho@ruokavirasto.fi