Skörd får tidigast 16.8.2019 bärgas från träda som anmälts som ekologisk fokusareal

5. augusti 2019

Tidningen Maaseudun Tulevaisuus skrev måndag 5.8.2019 att EU-kommissionen har beviljat ett undantag som tillåter att skörd från EFA-trädor får bärgas i Finland redan nu. Så är ändå inte fallet. I fjol var det möjligt att bärga skörd före 16.8, eftersom Finland hade fått undantag för bärgning av skörd på EFA-trädor.

Ekologisk fokusareal är en förpliktelse i samband med förgröningsstödet som berör landskapen Egentliga Finland, Nyland och Åland.

Ytterligare information:
Överinspektör Mirka Holmén
050 338 2514
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi