Stöd för biodling kan sökas elektroniskt

5. juni 2019

Från och med i år kan nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen sökas elektroniskt. Stödet söks i jordbrukarnas e-tjänst Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Den elektroniska ansökan inleds under midsommarveckan och avslutas på måndag 1.7.2019.

Stödet kan också sökas med  pappersblankett 204 som finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan lämnas i Fastlandsfinland in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk.

Stödet betalas till biodlarna i oktober 2019. Stödbeloppet är 19 euro per bisamhälle. 

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Päivi Akkanen
Tfn 040 714 5735
paivi.akkanen@ruokavirasto.fi