Stöd för renhushållning kan i fortsättningen ansökas via nätet

24. juni 2020

I år kan man för första gången ansöka om stöd för renhushållning i e-tjänsten. Ärendehanteringen i e-tjänsten är snabbare än med pappersblankett. Bilagor till ansökan kan skickas via ärendehanteringstjänsten och uppgifterna för renförteckningen förmedlas direkt från renbeteslaget till NTM-centralen i Lappland som handlägger ansökningarna.

Stödet söks via e-tjänsten Vipu där utövare av renhushållning kan logga in med nätbankskoder eller Mobil ID. Ansökningstiden börjar 10.8.2020 och avslutas 1.9.2020. Noggrannare anvisningar för ansökan om stödet publiceras i augusti.

Livsmedelsverket uppmuntrar att sköta sina ärenden via nätet men vid behov kan man fortsättningsvis också ansöka om stödet med pappersblankett. Ansökningsblanketten publiceras på webben livsmedelsverket.fi då ansökan börjar. Ansökan lämnas in till NTM-centralen i Lappland.

Stödet betalas ut åt utövare av renhushållning i oktober 2020. Stödsumman som betalas ut är 28.50 euro per ren.

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Datasystemspecialist Eero Filppula
Tel. 050 346 0103
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Överinspektör Päivi Akkanen
Tel. 040 714 5735
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi