Stödet per djur för renhushållning för renskötselåret 2019/2020 kan sökas

3. juli 2019

Idkare av renhushållning beviljas stöd per djur med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Stöd betalas till hushåll (områdena C3 och C4) på basis av renlängden för renskötselåret 2018/2019. Renskötselår slutar den 31.5. och nästa börjar den 1.6. Stödets belopp är 28,50 euro per livren.

Stöd för renhushållning ska sökas med Livsmedelsverkets blankett 227, som finns på livsmedelsverket.fi. Stöd ska sökas hos Lapplands NTM-central senast 2.9.2019.               

Blankett 227

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Päivi Akkanen
Tfn 040 714 5735
paivi.akkanen@ruokavirasto.fi