Transportstöd för sockerbeta kan sökas fram till 17.6

29. april 2019

Ansökan om transportstöd för sockerbeta för år 2018 har öppnats. Det här ansökningsåret är det första då stödet kan sökas elektroniskt i jordbrukarnas webbtjänst Vipu.

Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt finansierat stöd och samtidigt ett stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Det betalas till sockerbetsodlare för att kompensera för transportkostnader som uppstår när sockerbetorna levereras. 

Stödet för år 2018 betalas på basis av kvantiteten i odlarens sockerbetskontrakt för regleringsåret 2018/2019 och transportsträckan. Beroende på transportsträckan kan odlaren få 3,72–24,86 euro per ton i stöd. Stödbeloppet stiger trappstegsvis med transportsträckan så att det är 24,86 euro per ton när transportavståndet är över 160 kilometer. Stödet betalas hösten 2019.

Transportstödet för sockerbeta är ett de minimis-stöd inom jordbrukssektorn. Under loppet av tre beskattningsår kan högst 20 000 euro i de minimis-stöd inom jordbruket beviljas per gård, och de sammanlagda de minimis-stöden kan uppgå till högst 200 000 euro. Därför ska sökanden meddela inte bara uppgifter om kontraktet utan också uppgifter om jordbruksföretagets beskattningsår och tidigare beviljade de minimis-stöd.

Om odlarna så önskar kan de fortsättningsvis söka stöd på pappersblanketter. Ansökningsblankett 178 har publicerats på webbplatsen Livsmedelsverket.fi. Blanketten ska lämnas in senast 17.6.2019 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, som fattar stödbeslutet.

Vipu-användarens anvisning  (webbguide)
Blankett 178 (Livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi