Tukes: Glyfosat får inte sprutas på spannmål för att skörden ska mogna

28. augusti 2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det i Finland är förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat till att forcera mogningen av spannmål, det vill säga för att skörden ska mogna snabbare. Preparat som innehåller glyfosat får inte heller användas till att bekämpa kvickrot i spannmålsodlingar. Bekämpning av kvickrot med vissa preparat som innehåller glyfosat är tillåten i mogna korn- och havrebestånd, om fukthalten i spannmålskornen är under 30 procent och skörden används till djurfoder.

Säkerhets- och kemikalieverkets meddelande 27.8.2020